Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μούτσελος είναι μέλος του Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων. Είναι πτυχιούχος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μ.Δ.Ε στην κατεύθυνση ‘Επεξεργασία Σήματος και Υπολογιστικά Συστήματα’ από το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ. Είναι διδάκτορας στη Βιοϊατρική Πληροφορική από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για σειρά ετών ήταν καθηγητής Πληροφορικής/Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει διατελέσει για 13 χρόνια στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του Υπουργείου Παιδείας. Στη διάρκεια αυτή, έχει υπηρετήσει ως μέλος του Γραφείου ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος), έχει επιβλέψει την εκτέλεση δεκάδων προγραμμάτων 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και κυρίως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 40 εκ. Ευρώ. Ακόμη, σχεδίασε και ανέπτυξε το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΥΔ-ΕΠΕΔΒΜ με σκοπό την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των χρηματοροών, έργο το οποίο προτάθηκε ως βέλτιστη πρακτική για επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ (2007-13). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός προγραμματιστής λογισμικού για έρευνα στην πρωτεομική (βασισμένη στη φασματοσκοπία μάζας) στο Κολλέγιο Επιστημών Ζωής, Τμήμα Υπολογιστικής Βιολογίας, στην Ομάδα Ανάλυσης Δεδομένων, στο Πανεπιστήμιο του Dundee, UK. Εκεί, σχεδίασε και ανέπτυξε εξ-αρχής το ProLiMS, ένα Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης για το Κεντρικό Εργαστήριο Πρωτεομικής. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά/διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει 14 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Tα ενδιαφέροντά του κινούνται στην γενική κατεύθυνση ανάπτυξης επιστημονικού λογισμικού για την ανάλυση και εξόρυξη βιοϊατρικών δεδομένων.