Ο Δρ. Ανδρέας Μενύχτας σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από όπου έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστώ το έτος 2004 και το Διδακτορικό του Δίπλωμα το έτος 2009. Η διατριβή αφορά το σχεδιασμό και υλοποίηση αρχιτεκτονικών και μεθοδολογιών για τη διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών (QoS) σε υπηρεσιοστρεφή (Service Oriented) συστήματα και περιβάλλοντα Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing).
Εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού και ερευνάς και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των Κατανεμημένων Συστημάτων (Distributed Systems), Εξυγχρονισμό Λογισμικού (Software Modernization), Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities), Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και eHealth όπως: CrowdHEALTH, AGILE, SAM, UNCAP, ARTIST, 4CaaST, EPIC, and IRMOS. Επιπρόσθετα διευθύνει δραστηριότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και συστημάτων στον ακαδημαϊκό και στον ιδιωτικό τομέα.
Η επιστημονική του εργασία επικεντρώνεται στις τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), Διαχείριση Ελαστικότητας και Δεδομένων (Elasticity and Data Management), Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστημάτων, ΙοΤ και eHealth και τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερα από 70 επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και σε κεφάλαια βιβλίων.