Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής διαθέτει μια πλούσια συλλογή από ενδιαφέροντα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές του τμήματος. Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν τομείς όπως επεξεργασία ιατρικών δεδομένων και ιατρικών εικόνων, τεχνικές αναγνώρισης προτύπων, αλγορίθμους αναγνώρισης δραστηριότητας, νεφοϋπολογιστικές υποδομές και εφαρμογές τηλεφροντίδας.

 • Ανάλυση ιατρικών εικόνων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και βαθιών νευρωνικών δικτύων (deep learning neural networks) σε παράλληλα συστήματα
  Η ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη διάγνωση από ιατρικές εικόνες αποτελεί ένα πεδίο έντονης επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια. Οι ψηφιακές ιατρικές εικόνες συναντώνται στην συντριπτική πλειοψηφία των διαγνωστικών εργαστηρίων, επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση τους από υπολογιστικά συστήματα. Ειδικότερα, η ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνικών εξαγωγής των χαρακτηριστικών περιγραφής των ανθρώπινων ...
 • Ανάλυση ηχητικών εγγραφών και αναγνώριση πλαισίου (context)
  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αυτόματη ταξινόμηση ηχητικών σημάτων σε κατηγορίες πλαισίου (context classes) για ηχητικά σήματα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου με στόχο την αναγνώριση δραστηριότητας. Επιπλέον θα αξιοποιηθούν τεχνικές για την αναγνώριση/ταυτοποίηση του ομιλητή και της συναισθηματικής του κατάστασης σε σήματα φωνής
 • Aυτόματη αναγνώριση χειρονομιών
  Η αυτόματη αναγνώριση χειρονομιών αποτελεί σημαντικό πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Μέχρι σήμερα ο βασικός τρόπος αναγνώρισης βασίζεται στην επεξεργασία video. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση “έξυπνων” ρολογιών (smart watches) που περιέχουν αισθητήρες κίνησης (ενσωματωμένα επιταχυνσιόμετρα) και προσφέρουν δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης (κυρίως μέσω bluetooth) σε συνδυασμό με έναν υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο, στο ...
 • Η αξιοποίηση του φωτοπληθυσμογραφικού σήματος (photoplethysmographic – PPG) ως βιομετρικό χαρακτηριστικό.
  Η αξιοποίηση του φωτοπληθυσμογραφικού σήματος (photoplethysmographic – PPG) που παράγουν τα παλμικά οξύμετρα για τη βιομετρική ταυτοποίηση αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στον τομέα της ασφαλούς ελέγχου ταυτότητας. Η απόκτηση σημάτων PPG μπορεί εύκολα να επιτευχθεί από τις αντίστοιχες συσκευές με σχετικά χαμηλό κόστος. Η εργασία στοχεύει στη ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές συσκευές για την βιομετρική ...
 • Αναλυτική και συγκερασμός ετερογενών ιατρικών δεδομένων
  H ανάλυση διαφορετικών τύπων (modalities) βιοϊατρικών δεδομένων οδηγεί σε βελτιωμένα διαγνωστικά και προγνωστικά μοντέλα ασθενειών. Για το λόγο αυτό, στις σύγχρονες εφαρμογές ιατρικών φακέλων ασθενών γίνονται προσπάθειες ενσωμάτωσης κάθε είδους πληροφορίας, οδηγώντας μάλιστα σε ολιστικούς φακέλους. Η πλειονότητα όμως των ανοικτά διαθέσιμων δεδομένων σήμερα, προέρχεται από δεδομένα συγκεκριμένων εξετάσεων πάνω σε κάποια ασθένεια, παρέχοντας αποτελέσματα ...
 • Εφαρμογή για την αναγνώριση της συναισθηματικής κατάστασης με παιχνίδια σοβαρού σκοπού
  Κάνοντας ένα βήμα πέρα από τη συμβατική παρακολούθηση ασθενών τα συστήματα homecare, ενισχύονται με δυνατότητες συναισθηματικής υπολογιστικής (affective computing), η οποία έχει ιδιαίτερη αξία, τόσο ως προς την ανίχνευση όσο και ως προς την πρόληψη τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. σε περιπτώσεις έντονου άγχους ή κατάθλιψης). Είναι γνωστό ότι η συναισθηματική κατάσταση ενός ασθενή μπορεί σε ...