Κάνοντας ένα βήμα πέρα από τη συμβατική παρακολούθηση ασθενών τα συστήματα homecare, ενισχύονται με δυνατότητες συναισθηματικής υπολογιστικής (affective computing), η οποία έχει ιδιαίτερη αξία, τόσο ως προς την ανίχνευση όσο και ως προς την πρόληψη τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. σε περιπτώσεις έντονου άγχους ή κατάθλιψης). Είναι γνωστό ότι η συναισθηματική κατάσταση ενός ασθενή μπορεί σε βάθος χρόνου να επηρεάσει τόσο την υγεία του, όσο και τις διανοητικές του ικανότητες, τη συμπεριφορά και την ποιότητα ζωής του. Η συναισθηματική υπολογιστική, μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων αναγνώρισης συναισθημάτων, στοχεύει στη δημιουργία ανθρωποκεντρικών υπολογιστικών συστημάτων που μπορούν να κατανοήσουν την κατάσταση του χρήστη χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά και βιολογικά σήματα και μετά να αλληλεπιδράσουν μαζί του με κατάλληλο τρόπο. Η διπλωματική αυτή στοχεύει στην μελέτη και σχεδίαση εφαρμογών παρακολούθησης της συναισθηματικής και διανοητικής κατάστασης ασθενών, Θα μελετηθούν αλγόριθμοι για την αναγνώριση συναισθημάτων μέσω εικόνας (φωτογραφίας προσώπου) ή βίντεο, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υπάρχοντα ή και θα σχεδιαστούν νέα έξυπνα παιχνίδια, τα οποία θα επιτρέπουν την μέτρηση της κινητικότητας, αλλά και διάφορων νοητικών λειτουργιών του ασθενή, όπως η μνήμη.