Το εργαστήριο διοργανώνει και συμμετέχει σε μια ποικιλία από εκδηλώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως συνέδρια, σεμινάρια, workshops, φόρουμ και εκθέσεις. Εδώ μπορείτε να μάθετε για περασμένες και προσεχείς εκδηλώσεις.

Προσεχείς εκδηλώσεις

There are no upcoming events at this time.

Όλες οι εκδηλώσεις