1. Η. Μαγκλογιάννης : «Τηλεϊατρική» Σημειώσεις για το μάθημα Τηλεϊατρική [8ο Εξάμηνο Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Πειραιώς]

  2. Η. Μαγκλογιάννης : «Eπικοινωνίες Πολυμέσων» Σημειώσεις για το μάθημα Επικοινωνίες Πολυμέσων [7ο Εξάμηνο Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων Παν. Πειραιώς]

  3. Η. Μαγκλογιάννης : «Τηλεϊατρική» Σημειώσεις για το μάθημα Τηλεϊατρική [5ο Εξάμηνο Τμ. Πληρ. με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Παν. Στερ. Ελλάδος]

  4. Η. Μαγκλογιάννης : «Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας» Σημειώσεις για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας [10ο Εξάμηνο Τμ. Μηχ. Πληρ. & Επικ. Συστ. Παν. Αιγαίου] σελ. 1-169 και [6ο Εξάμηνο Τμ. Πληρ. με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Παν. Στερ. Ελλάδος]

  5. Η. Μαγκλογιάννης : «Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πολυμέσων» Σημειώσεις για το μάθημα Πολυμέσα [7ο Εξάμηνο Τμ. Μηχ. Πληρ. & Επικ. Συστ. Παν. Αιγαίου] σελ. 1-157

  6. Η. Μαγκλογιάννης : Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος «Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία – Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων» [7ο Εξάμηνο Τμ. Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Η/Υ] σελ. 5-28

  7. Η. Μαγκλογιάννης : Σημειώσεις Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας [8ο Εξάμηνο Τμ. Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Η/Υ] σελ. 93-123

  8. Η. Μαγκλογιάννης : Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος «Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας» [8ο Εξάμηνο Τμ. Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Η/Υ] σελ. 1-32