Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αυτόματη ταξινόμηση ηχητικών σημάτων σε κατηγορίες πλαισίου (context classes) για ηχητικά σήματα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου με στόχο την αναγνώριση δραστηριότητας. Επιπλέον θα αξιοποιηθούν τεχνικές για την αναγνώριση/ταυτοποίηση του ομιλητή και της συναισθηματικής του κατάστασης σε σήματα φωνής