Δρ. Κωνσταντίνος Δελήμπασης
Επίκουρος Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Δρ. Αριστοτέλης Χατζηιωάννου
Κύριος Ερευνητής - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών