Δρ. Ηλίας Μαγκλογιάννης

Καθηγητής
Πληροφορίες

Email

Website

LinkedIn

Δρ. Ορέστης Τελέλης

Πληροφορίες

Email

Website

Δρ. Κωνσταντίνος Μούτσελος

Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Πληροφορίες

Email

LinkedIn

Δρ. Ανδρέας Μενύχτας

Μεταδιδακτορικός ερευνητής
Πληροφορίες

Email

Website

LinkedIn

Αντιγόνη Μεζάρη

Πληροφορίες

Δρ. Κωνσταντίνος Δελήμπασης

Επίκουρος Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Πληροφορίες

Email

Website

Δρ. Αριστοτέλης Χατζηιωάννου

Κύριος Ερευνητής - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Πληροφορίες

Email

Website

Γεωργία Κοντογιάννη

Πληροφορίες

Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Πληροφορίες

LinkedIn

Αθανάσιος Καλλιπολίτης

Πληροφορίες

Email

LinkedIn

Μιχαήλ Γαλλιάκης

Πληροφορίες

Email

LinkedIn