Το εργαστήριο διοργανώνει και συμμετέχει σε μια ποικιλία από εκδηλώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως συνέδρια, σεμινάρια, workshops, φόρουμ και εκθέσεις. Εδώ μπορείτε να μάθετε για περασμένες και προσεχείς εκδηλώσεις.