Η Αντιγόνη Μεζάρη πήρε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην “Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού” από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δίδαξε πληροφορική στον ιδιωτικό τομέα (1982-1985) και εργάστηκε ως έκτακτη εκπαιδευτικός στο ΤΕΙ Λάρισας (1985-1987). Παράλληλα από το 1983 έως το 1987 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών. Από το 1988 εργάζεται στο Δήμο Λάρισας και από το 2005 είναι προϊσταμένη Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου. Είναι μέλος του ΤΕΕ, του ΙΕΕΕ και της ACM.