Ο Αθανάσιος Καλλιπολίτης είναι υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και μέλος του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι πτυχιούχος του του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της Μηχανικής Όρασης, της Εξόρυξης Δεδομένων και της Μηχανικής Μάθησης. Το αντικείμενο της έρευνας του εστιάζεται στην Ψηφιακή Παθολογία και πιο συγκεκριμένα στην επεξεργασία, ανάλυση και διαχείριση ιατρικών εικόνων.