Ο Γιώργος Γιαννουλόπουλος αποφοίτησε το 2015 από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με προτίμηση μαθημάτων επιλογής στην εφαρμοσμένη φυσική( Οπτοηλεκτρονική- φωτονική, Ηλεκτρονική μικροσκοπία, Ιατρική φυσική κ.α). To 2015 oλοκλήρωσε πρακτική άσκηση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ) με θέμα “Υλοποίηση υβριδικού συστήματος έμβιας μικροσκοπικής και τομογραφικής απεικόνισης” με στόχο την αύξηση της διακριτικής ικανότητας συστήματος FMT(Fluorescence Molecular Tomography) στην διάγνωση μελανώματος. Το 2015 παρακολούθησε το “2nd Biophotonics and Molecular Imaging Summer School” που διοργανώθηκε από το ινστιτούτο ηλεκτρονικής δομής και Laser του ITE σε συνεργασία με το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2017 είναι στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Μεγάλα Δεδομένα & Αναλυτική” του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα διπλωματικής “Ανάλυση ιατρικών εικόνων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και βαθιών νευρωνικών δικτύων (deep learning neural networks)”. Από το 2018 είναι ερευνητής μηχανικής μάθησης στο Εργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής με αντικείμενο έρευνας την ανάπτυξη νέων τεχνικών αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης (Deep Neural Networks) για την ταξινόμηση δερματικών βλαβών. Τα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν την έρευνα μηχανικής μάθησης, υπολογιστική όραση, νεφοϋπολογιστική και θέματα επιστήμης δεδομένων.