Ο Αριστοτέλης Χατζηιωάννου (Κύριος Ερευνητής) είναι ο συντονιστής από το 2011 και ιδρυτικό μέλος της ομάδας Μεταβολικής Μηχανικής και Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και διδακτορικού διπλώματος στη Μεταβολική Μηχανική και Βιοϊατρική Πληροφορική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Έχει συγγράψει περισσότερα από 150 άρθρα περιοδικών ή συνεδρίων, >930 αναφορές, h-index: 15 (πηγή Google Scholar), ενώ έχει συμμετάσχει σε συντονιστικό ρόλο σε περισσότερα από 15 Ευρωπαικά και Εθνικά Ερευνητικά έργα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Ανάλυση δεδομένων υψηλής απόδοσης (Big Data), Εξόρυξη δεδομένων, Υπολογιστική Νοημοσύνη στη Βιοιατρική, Υπολογιστικές ροές εργασίας, Μεταφραστική βιοπληροφορική, Δικτυακή Βιολογία, Ολιστική ανάλυση μονοπατιών, Εξαγωγή μοριακών και συνθετικών υπογραφών (Biomarkers), Κατανεμημένος υπολογισμός στην Βιοιατρική Έρευνα, Ανάλυση Βιοιατρικών Απεικονιστικών και Φυσιολογικών Δεδομένων. Συνιδρυτής της start-up εταιρείας e-NIOS , spin-off του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που ειδικεύεται στην ευφυή υπολογιστική ανάλυση γενωμικών δεδομένων. H εταιρία αποτέλεσε μια από τις πρώτες νεοφυείς επιχειρήσεις, με προέλευση από το ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο, που έλαβε χρημοτοδότηση σποράς, από το κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου PJ Tech Catalyst της Τράπεζας Πειραιώς, στην περίοδο της κρίσης. Διατέλεσε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ είναι ταμίας στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής για την περίοδο 2017-2019 και αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του ΙΚΥ. (http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibrb/cvs/cv-chatziioannou-gr.pdf )