Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής διαθέτει μια πλούσια συλλογή από ενδιαφέροντα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές του τμήματος. Τα προτεινόμενα θέματα καλύπτουν τομείς όπως επεξεργασία ιατρικών δεδομένων και ιατρικών εικόνων, τεχνικές αναγνώρισης προτύπων, αλγορίθμους αναγνώρισης δραστηριότητας, νεφοϋπολογιστικές υποδομές και εφαρμογές τηλεφροντίδας.

  • Διάγνωση δερματολογικών εικόνων με χρήση τεχνικών αναγνώρισης προτύπων Περιγραφή Διπλωματικής: Ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποιημένης διάγνωσης από ιατρικές εικόνες με χρήση τεχνικών αναγνώρισης προτύπων Περιγραφή Διπλωματικής: Η ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη διάγνωση από ιατρικές εικόνες αποτελεί ένα πεδίο έντονης επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια. Οι ψηφιακές ιατρικές εικόνες συναντώνται στην συντριπτική πλειοψηφία των διαγνωστικών εργαστηρίων, επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση τους από υπολογιστικά συστήματα. ...
  • Ανάπτυξη αλγορίθμων αναγνώρισης δραστηριότητας και επειγόντων περιστατικών Περιγραφή Διπλωματικής: Η καταγραφή της κίνησης με την βοήθεια οπτικών μεθόδων έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα χρήσιμο εργαλείο στην επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την κίνηση του ανθρώπου, παρέχοντας ποσοτική πληροφορία. Το πλήθος των εμπορικών εταιριών που παρέχουν συστήματα καταγραφής της ανθρώπινης κίνησης, με οπτικές μεθόδους, για εφαρμογές βιομηχανικές, απόδοση αθλητών και ανάλυση κίνησης ...
  • Ανάπτυξη Εφαρμογής Συλλογής και Επεξεργασίας Βιοιατρικών Δεδομένων σε Υποδομή Νέφους Περιγραφή Διπλωματικής: Τα υπολογιστικά νέφη ως σύνολο ασφαλών εικονικών εξυπηρετητών, όπου έχουν αποθηκευθεί –προσβάσιμα μέσω διαδικτύου- δεδομένα κι εφαρμογές, ευνοούν την εικονική διασύνδεση μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, την υψηλή ασφάλεια, ποιότητα κι ευελιξία, αφού περιλαμβάνουν υπολογιστικές πηγές που υπάρχει η δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης τους, προσδιορισμού, διάθεσης, υποστήριξης και προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Στον κλάδο ...
  • Ανάλυση εικόνων μικροσκοπίου για την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση παθήσεων Περιγραφή Διπλωματικής: Η ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη διάγνωση από ιατρικές εικόνες αποτελεί ένα πεδίο έντονης επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια. Οι ψηφιακές ιατρικές εικόνες συναντώνται στην συντριπτική πλειοψηφία των διαγνωστικών εργαστηρίων, επιτρέποντας την ευέλικτη διαχείριση τους από υπολογιστικά συστήματα. Ειδικότερα, η ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων περιλαμβάνει την εφαρμογή τεχνικών εξαγωγής των χαρακτηριστικών περιγραφής ...
  • Εφαρμογή συνεργατικού περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων και τηλεσυμβουλευτικής Περιγραφή Διπλωματικής: Το αντικείμενο των συνεργατικών περιβαλλόντων στο χώρο της ιατρικής απασχολεί αρκετά χρόνια τους επιστήμονες της πληροφορικής υγείας, ωστόσο πρόσφατα η απαιτούμενη δικτυακή τεχνολογία φαίνεται ότι ωρίμασε για να προσφέρει υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και άμεσης απόκρισης που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ιατρών. Η βασική λειτουργικότητα του συστήματος που πρέπει να υλοποιηθεί περιγράφεται ...
  • Εφαρμογή επεξεργασίας σύνθετων συμβάντων για την αναγνώριση γεγονότων σε συστήματα παρακολούθησης ασθενών Περιγραφή Διπλωματικής: Τα εργαλεία επεξεργασίας σύνθετων συμβάντων (Complex Event Processing – CEP) αποσκοπούν στην αναγνώριση γεγονότων που αντιστοιχούν στις μετρήσεις σημάτων που προέρχονται από αισθητήρες ή ΒΔ. Στόχος τους είναι η μετατροπή της πληροφορίας που φέρουν τα δεδομένα σε γνώση νεται μέσω διαδικασίας αντιστοίχησης προτύπων (pattern matching) συμβάντων. Τα συμβάντα, όταν αναγνωρισθούν ως πρότυπο κάποιου ...
  • Αναγνώριση χειρονομιών σε ακολουθία εικόνων video Περιγραφή Διπλωματικής: Μια από τις πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες για επεξεργασία εικόνας και μηχανική όραση είναι η OPENCV της INTEL. Είναι ανοικτού κώδικα και εκμεταλλεύεται την αρχιτεκτονική του μικροεπεξεργαστή χρησιμοποιώντας εντολές χαμηλού επιπέδου. Μια από τις εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί είναι το HandVu για την αναγνώριση και ανάλυση κινήσεων των χεριών σε ακολουθίες εικόνων (video). Επιμέρους στόχοι ...
  • Αναγνώριση χειρονομιών με Χρήση έξυπνου ρολογιού (Smart watch) Περιγραφή Διπλωματικής: Η αυτόματη αναγνώριση χειρονομιών αποτελεί σημαντικό πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Μέχρι σήμερα ο βασικός τρόπος αναγνώρισης βασίζεται στην επεξεργασία video. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η χρήση “έξυπνων” ρολογιών (smart watches) που περιέχουν αισθητήρες κίνησης (ενσωματωμένα επιταχυνσιόμετρα) και προσφέρουν δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης (κυρίως μέσω bluetooth) σε συνδυασμό με έναν υπολογιστή ή κινητό ...
  • Εφαρμογή διαμοιρασμού πολυμεσικής πληροφορίας και προβολής τύπου screensaver / photoframe σε φορητές συσκευές Αndroid ή iOS Στο πλαίσιο της πτυχιακή ζητούμενο είναι η κατασκευή εφαρμογής για φορητές συσκευές Αndroid / iOS η οποία: Θα επικοινωνεί με server από τον οποίο η φορητή συσκευή θα κατεβάζει ένα JSON μήνυμα με URL από πολυμεσικό υλικό (εικόνες, ήχους, βίντεο κλπ). Στη συνέχεια θα αποθηκέυει τα πολυμεσικά αρχεία τοπικά και με εφέ θα τις δείχνει στην οθόνη ...
  • Αναγνώριση δραστηριότητας & επειγόντων περιστατικών με τη χρήση αισθητήρων ενεργειακής κατανάλωσης Η χρήση της τηλεϊατρικής και της τηλεφροντίδας στο σπίτι (homecare) έχει βελτιώσει σημαντικά την αναγνώριση και διαχείριση επειγόντων περιστατικών. Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι αφορούν κυρίως τη χρήση σύγχρονων πρωτοκόλλων επικοινωνίας, που εγκαθίστανται στον ιατρικό εξοπλισμό, επιτρέποντας την real-time ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών. Οι μέθοδοι αυτοί έχουν ενισχύουν σταδιακά τα ...